Engagera dig

Starta Food Action-cirklar

FAct!-projektet siktar få igång så många Food Action-cirklar som möjligt. Om du tycker att det som presenteras på denna site ser intressant och spännande ut, kontakta organisationen som arbetar i det språk i vilket du vill starta och coacha Food Action-cirklar.

Bidra med innehåll till Online-biblioteket

Biblioteket innehåller web-adresser och referenser till dokument på Internet som har relevans de tre FAct! temaområden: Mat och klimat. mat och hälsa och matavfall. Zotero används för att samla in referenserna, som sedan presenteras för en allmänhet i det sökbara FAct!-gänssnittet på denna site. Sådan information är förstås väldigt dynamisk, ändras och utvecklas ständigt och behöver hållas uppdaterad hela tiden. Om du är intreserad att bidra till bibliotekets innehåll och kvalitet, kontakta den organisationen som arbetar på ditt språk.

Starta ditt eget FAct!-projekt

Allt FAct!-projektmaterial – arbetsbok, bibliotek och utbildningsmoduler för Coacher finns tillgängligt för anpassning till fler länder och språk. För att lyckas med detta behöver du en del instruktioner. Om du är intresserad, kontakta den organisationen som arbetar på ditt språk.